زعفران سرگل

زعفران سرگل 2 گرمی

بیش از 1 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

قیمت : تماس بگیرید

ایران پیشرو در تولید زعفران در جهان است به طوری که در سال 2005 ، تولید ساالنه زعفران در ایران 230 تن زعفران خشک بوده است ، که
٪7.93 از کل تولید زعفران در آن سال بود.
یونان در سال 2005 با تولید 7.5 تن در رده دوم تولید قرار گرفت. پاکستان و مراکش بودند با تولید 3.2 تن در جایگاه سوم تولید کنندان قرار
گرفتند.
زمان کشت زعفران در کشور های مختلف بستگی به نوع آب و هوای آنها دارد. در پاکستان و هند ، کشت زعفران بین
اواسط ژوئیه تا پایان اوت است، در ایتالیا مرکزی نیمه دوم ماه اوت ، در اسپانیا ، بعد از نیمه ژوئن ، در یونان ، بین ماه های مهو سپتامبرو در
مراکش ، از آخرین هفته اوتتا هفته اول سپتامبر کاشته می شود
بهترین زمان کشت برای بدست آوردن بهترین کیفیت با کاشت زودرس زعفران در پایان جوالی به دست می آید.
صرف نظر از جنبه های زراعی، مانند ویژگـی خاک، موقعیت جغرافیایی و عوامل جوی )دما و رطوبت( و همچنین روشهای کاشت، داشت و
برداشت که در کیفیت زعفران تاثیر دارد، روشهای خشک کردن، تعیـین کننـده کیفیت و ارزش نهایی زعفران است. عطر خاص زعفران در
زمان خشک کردن به دلیل هیدرولیز پیکروکروسین و آزاد شدن آلدئید فرّار سافرانال حاصل میشود. به عالوه، قدرت رنگی زعفران به دلیل
کاهش رطوبت محتوی که میتوانـد باعث هیدرولیز رنگدانه کروسین شود، افزایش مییابد.خشک کـردن باعـث تغییـرات فیزیکـی، شـیمیایی و
بیوشــیمیایی کاللــه مــیشــود کــه بــرای دســتیابی بــه ویژگیهای مطلوب زعفران ضروری است. به عالوه، فرایند خشک کردن، مهمترین
نقش را در نگهـداری زعفـران بـه عهده دارد. رطوبت کمتر، حداقل12% بر اساس اسـتاندارد جهانی 3632 ISO باعث حفظ کیفیت محـصول
در دوران طوالنیتر نگهداری میشود

زعفران ، دارویی با ارزش و همچنین در پزشکی از اهمیت زیادی برخوردار است. بسیاری از داده های علمی در مورد استفاده زعفران در
بیماری های مختلف دانشمندان ثبت شده است
استفاده سنتی از زعفران توسط مطالعات جدید تأیید شده و جایگاه آن را در طب مدرن گرفته است. براساس این مطالعات علمی ، زعفران که
در درمان افسردگی ، بیماری های سیستم عصبی ، بیماری های قلبی ، بیماری های سیستم غدد درون ریزو بیماری های سیستم ایمنی بدن مورد
استفاده قرار گرفته است

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

زعفران سرگل به معنی “بالا گل” به زبان فارسی است. سرگل یک نوع زعفران ایرانی است که از نوک نخ زعفران سرچشمه می گیرد. از
این رو ، نام آن “بالای گل” است. همچنین دارای عطر خاص و قدرتمندی است. به طور کلی زعفران سرگل به دلیل عدم داشتن نخ های زرد
یا نارنجی بسیار مرغوب به حساب می آید. سرگل را می توان به لطف رنگ قرمز کامل و عمیق آن به راحتی شناخت. زعفران سرگل اغلب
حاوی خرده و نخ های شکسته است.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “زعفران سرگل 2 گرمی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

  • پیشنهاد می‌کنم
  • خیر ، پیشنهاد نمی‌کنم
  • نظری ندارم
  • نقاط قوت
  • نقاط ضعف